مطالب نوشته شده در موضوع «مجازی سازی»

مطالب نوشته شده در موضوع «مجازی سازی»

مجازی سازی

مجازی سازی

مجازی سازی در طی سالیان گذشته به عنوان یک تکنولوژی جدید در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و مراکز داده  رواج یافته است. مجازی سازی در معنای ساده آن یعنی اجرای همزمان دو یا چند سیستم عامل بر روی یک رایانه می باشد به نحوی که باعث بهره وری در هزینه های سخت...

ادامه مطلب